Bosch-Veciana, A. (2013) “Eἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (24), pp. 25–61. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/73685 (Accessed: 26 February 2024).