Torres, B. (2011) “La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (22), pp. 79–116. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56222 (Accessed: 18 July 2024).