Krüger, G. (2010) “El final del Banquet: tragèdia i comèdia (223b-d)”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (21), pp. 147–159. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/42147 (Accessed: 16 April 2024).