Lohmar, D. (2007) “El Mètode fenomenològic de la intuïció d’essències i la seva concreció com a variació eidètica”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (18), pp. 71–94. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/19274.001 (Accessed: 23 April 2024).