Pereña, F. (2007) “Fenomenologia i poesia lírica: una aproximació fenomenològica al poeta Màrius Torres”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (17), pp. 193–200. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/19270.001 (Accessed: 22 April 2024).