Sans Pinillos, A. (2020) “Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (30-31), pp. 177–186. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/148548 (Accessed: 24 April 2024).