Bech, J. M. (2015) “Passat, present i futur del «camp» filosòfic català”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, (25), pp. 7–15. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/136208 (Accessed: 18 April 2024).