Bosch-Veciana, A. (2013). Eἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (24), 25–61. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/73685