Torres, B. (2011). La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (22), 79–116. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56222