González Guardiola, J. (2007). Cos i ombra. Una aproximació fenomenològica. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (18), 95–108. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/19273.001