Bech, J. M. (2015). Passat, present i futur del «camp» filosòfic català. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (25), 7–15. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/136208