(1)
Llorca, A. 10 Anys De Ruta Del Grup De Filosofia Personalista. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2013, 223-225.