(1)
Escribano, X. Cos Viscut (<i>Leib</I>). Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2013, 135-154.