(1)
Casanovas, P. Josep Ferrater Mora I La història intel·lectual: Mètode, Ontologia I Ontologies. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2013, 63-111.