(1)
Bosch-Veciana, A. Eἴδωλον I εἰκών. Dos Noms I Una problemàtica Sobre La Representació De La Imatge En La Grècia Antiga. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2013, 25-61.