(1)
Pedragosa, P. Espai. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 191-208.