(1)
Garcia Querol, F. Gènesi. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 171-189.