(1)
González Guardiola, J. Món De La Vida (<i>Lebenswelt</I>). Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 155-169.