(1)
PereƱa, F. PresentaciĆ³. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 153-154.