(1)
Rosell, S. Virtuts intel·lectuals I Llibertat De La Raó. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 135-150.