(1)
Cuenca Almenar, S. L’<i>Ètica nicomaquea</i> D’Aristòtil En Un Compendi Català Del Segle XV. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2012, 7-119.