(1)
Torres, B. La Mirada Que Escolta. Anàlisi De l’escena Central Del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2011, 79-116.