(1)
Torres Morales, B. «Incursions En El Fileb» Notícia Del Seminari Internacional. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2010, 173-185.