(1)
Garrigasait, R. Les Cartes platòniques a La Fundació Bernat Metge. La Carta VII I La Transmissió De La Filosofia. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2010, 161-172.