(1)
Krüger, G. El Final Del Banquet: Tragèdia I comèdia (223b-D). Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2010, 147-159.