(1)
Cubells Bartolomé, M. R. Leibniz Lector De Descartes (I): La crítica a La Doctrina De La Creació De Les Veritats Eternes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2010, 75-82.