(1)
Forteza Pujol, B. L’Imaginari Del Barroc. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2009, 23-34.