(1)
Grau i Arau, A. Josep M. Fradera, "Jaume Balmes : Els Fonaments Racionals d’una política catòlica". Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 259-272.