(1)
Lluís Font, P. Necrològica d’Eusebi Colomer. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 181-184.