(1)
Colomer i Pous, E. Déu, Fonament De l’humanisme. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 185-193.