(1)
Martínez Porcell, J. Gustav Siewerth, filòsof De La transcendència. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 103-124.