(1)
Forteza Pujol, B. Nota introductòria. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 145-149.