(1)
Giró i París, J. El Pensament polític De Carles Cardó I De Jacques Maritain. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 211-219.