(1)
Montserrat i Capella, M. L’idealisme I La lògica Trascendental. Recerca Preliminar. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 190-207.