(1)
Llinàs i Puente, C. Ramon Llull, Els àngels, La Teoria Del Coneixement I El Pensament Modern. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 178-187.