(1)
Nonell, J. Y.C. Zarka: La qüestió De l’ésser Moral En El Segle XVII. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 127-152.