(1)
Forteza Pujol, B. Empirisme, Llenguatge I Objectivitat a La Filosofia De Thomas Hobbes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 109-136.