(1)
Monserrat i Molas, J. Obres De Leo Strauss Dedicades a Thomas Hobbes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 87-96.