(1)
Ramírez, J. Les Jornades Commemoratives Del 350è Aniversari De La Publicació Dels "Principia Philosophiae" De Descartes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 155-165.