(1)
Ramírez, J. La Relació Entre Locke I Hobbes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 39-47.