(1)
Balasch, M. La Traducció De Plató Com Penetració metafísica. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 9-21.