(1)
Hereu i Bohigas, J. Raó I trascendència. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 7-14.