(1)
Vicens Folgueira, J. A. La Meditació Com a Forma Del Pensament metafísic De René Descartes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 279-291.