(1)
Ramírez, J. La Unitat I El caràcter De La Filosofia De Locke. Butleltí bibliogràfic Sobre La Situació Dels Estudis Lockeans, (1983-86). Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 191-206.