(1)
Grau i Arau, A. La política a Maimònides. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 161-165.