(1)
Sales i Coderch, J. La Situació filosòfica De René Descartes. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2005, 45-62.