(1)
Montserrat i Capella, M. La Revolució De Les biociències. Una Perspectiva crítica. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2007, 109-158.