(1)
Lohmar, D. El Mètode fenomenològic De La intuïció d’essències I La Seva Concreció Com a Variació eidètica. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2007, 71-94.