(1)
Monserrat i Molas, J. Joaquim Xirau I Joan Crexells, Condeixebles. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2007, 49-69.