(1)
Pereña, F. Fenomenologia I Poesia lírica: Una Aproximació fenomenològica Al Poeta Màrius Torres. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2007, 193-200.